COPD 03.08.2022

חולי COPD כמעט ואינם פונים לקבלת טיפול פליאטיבי

על הקשר בין מוות מחוץ לבית החולים לקבלת טיפול פליאטיבי ארוך טווח בקרב מטופלים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית

מחלת ריאות, אשפוז. אילוסטרציה

במחקר רטרוספקטיבי אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Journal of Palliative Care ביקשו החוקרים להעריך את השימוש בטיפול פליאטיבי בקרב מטופלים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית (Chronic Obstructive Pulmonary Disease – COPD). החוקרים ביקשו לבחון כיצד טיפול מסוג זה משפיע על מקום המוות. בנוסף לכך, ביקשו החוקרים לזהות משתנים קליניים בעלי קשר לעצם פנייה לקבלת טיפול תומך. המחקר נסמך על מידע מרישומים של מטופלי ה-VA Western New York Healthcare System ובהסתמך על אבחון COPD לפי ICD 9/10.

תוצאות המחקר הדגימו כי רק 0.5%-2% מהמטופלים החיים קיבלו טיפול פליאטיבי, וזאת עם עלייה פתאומית לקראת המוות (6%). כושר דיפוזיה של פחמן חד חמצני (diffusion capacity for carbon monoxide – DLCO) נמוך יותר (נפחת - אמפיזמה, גדולה יותר) נמצא באסוציאציה לפנייה לטיפול פליאטיבי, וזאת באופן בלתי תלוי לגיל או לעומס מחלה נלווה.

הפנייה לקבלה טיפול אשר התקיים במסגרת של מרפאות חוץ נמצאה קשורה לטיפול תומך ארוך יותר (p=0.003) ולמוות במסגרת ביתית. טיפול במסגרת זו הודגם כבעל קשר לחסימת דרכי אוויר חמורה יותר (לפי % FEV1 - Forced Expiratory Volume in 1 Second - אוויר ננשף בשנייה הראשונה [%]). מאידך, הודגם קשר בין טיפול במסגרת של בית חולים לבין התלקחויות רבות יותר.

בקרב מטופלי COPD אשר לא פנו כלל לקבלת טיפול פליאטיבי הודגם עומס מחלה נלווה גדול יותר, רמת FEV1% זהה, מספר נמוך יותר של התלקחויות ו-DLCO גבוה יותר, זאת בהשוואה לאלה אשר פנו לקבלת טיפול.

מתוצאות מחקר זה עולה כי מיעוט מהמטופלים הסובלים מ-COPD פנו לקבלת טיפול פליאטיבי, וזאת בהתאמה למגמה הלאומית. טיפול במסגרת של מרפאות חוץ נמצא קשור לטיפול פליאטיבי ארוך יותר ולמוות במסגרת ביתית. מטופלים עם נפחת משמעותית יותר (לפי ירידה ב-DLCO) ותדירות גדולה יותר של התלקחויות הודגמו כבעלי הסתברות גבוה יותר להיות מטופלים בטיפול תומך.

מחקר זה מביא ממצאים ראשוניים בדבר יתרונות הטיפול הפליאטיבי במטופלי COPD מתקדמת. בתקופה שלפני המוות לטיפול תומך יש יכולת להביא לשיפור משמעותי באיכות החיים. ברם, מיעוט ממטופלי COPD מתקדמת פונים לקבלת טיפול תומך.

מקור:

Kraskovsky, V., Schneider, J., Mador, M. J., & Provost, K. A. (2022). Longer duration of palliative care in patients with COPD is associated with death outside the hospital. Journal of Palliative Care, 37(2), 125-133.‏

נושאים קשורים:  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  איכות חיים,  כושר דיפוזיה של פחמן חד חמצני,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו